Recykling a zmniejszenie deforestacji: Jak przyczynia się do ochrony lasów

Recykling a zmniejszenie deforestacji: Jak przyczynia się do ochrony lasów

Las to jedno z najcenniejszych dóbr naturalnych na świecie. Z jednej strony stanowi miejsce pobytu dla zwierząt i roślin, z drugiej strony jest niezbędny dla życia ludzkiego. Las dostarcza nam tlen, magazynuje wodę i pochłania dwutlenek węgla – substancję, która przyczynia się do globalnego ocieplenia. Niestety, wciąż niszczy się go w niewyobrażalnym tempie. Powodem jest głównie eksploatacja drzew, zwłaszcza w branży meblarskiej i papierniczej. Jednym ze sposobów na ochronę lasów jest recykling. W jaki sposób przyczynia się on do ochrony lasów?

Recykling – na co dzień i w produkcji przemysłowej

Recykling w życiu codziennym kojarzy się przede wszystkim ze stosowaniem pojemników na odpady segregowane. To jednak kropla w oceanie w porównaniu z recyklingiem opakowań i odpadów przemysłowych. W tym właśnie przypadku odzyskuje się surowce, które można ponownie wykorzystać w produkcji nowych produktów.

Zmniejszenie skali eksploatacji drzew

Recykling wpływa znacząco na ochronę lasów. Dzięki temu, że materiały pochodzące z recyklingu są wykorzystywane w procesie produkcji, nie ma potrzeby pozyskiwania nowego surowca. To z kolei przyczynia się nie tylko do zmniejszenia ilości odpadów, ale także do zmniejszenia skali eksploatacji drzew.

Recykling papieru i kartonu

W Polsce odzyskuje się około 72% papieru i kartonu pochodzącego z odpadów. To już sporo, ale wciąż pozostaje dużo do zrobienia. Recykling papieru i kartonu to nie tylko oszczędność surowca, ale także energii i wody wykorzystywanej w procesie produkcji. Dlatego tak ważne jest segregowanie odpadów w domu i w miejscu pracy, a także wykorzystywanie papieru i kartonu z recyklingu.

Recykling plastiku

Podobnie jak w przypadku papieru, tak i plastik można odzyskać i wykorzystać ponownie. Niestety w Polsce odzyskuje się tylko 7% plastików, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Przykładem do naśladowania jest Holandia, gdzie odzyskuje się aż 70% plastików. Recykling plastików to nie tylko oszczędność surowca, ale także zmniejszenie ilości odpadów oraz emisji związków organicznych.

Odpowiedzialny wybór

Recykling to jeden ze sposobów na ochronę lasów. Dlatego ważne jest, abyśmy na co dzień podejmowali odpowiedzialne decyzje i dbali o środowisko, w którym żyjemy. Wystarczy, że będziemy segregować odpady, wykorzystywać produkty z recyklingu i świadomie wybierać produkty, które są produkowane z uwzględnieniem ochrony środowiska.